Stationstraat 180 - 1770 Liedekerke
Tel.: 053 22 01 15
Contacteer ons!

(Twee)jaarlijks onderhoud van uw gasketel door Chauffa Technics

Voor een goede en efficiënte werking is een onderhoud van de stookolie- of gasketel in Liedekerke noodzakelijk. Wanneer u dit niet laat doen, zal dit naast een lager rendement ook schadelijke gevolgen voor uw gezondheid veroorzaken. Dit is het allemaal niet waard, dus contacteer ons voor uw ketel onderhoud.

Regelmatig nazicht

Vergeet niet dat een regelmatig nazicht en onderhoud van uw verwarmingsketel sinds juni 2007 bij wet verplicht is. Naargelang het soort brandstof moet u een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus.

Onderhoud stookolieketels (jaarlijks)

  • Reinigen ketel
  • Reinigen en afstellen brander
  • Reinigen schoorsteen
  • Controle onderdelen installatie
  • Afleveren wettelijke attesten

Onderhoud gasketels (tweejaarlijks)

  • Reinigen ketel
  • Reinigen brander
  • Reinigen schoorsteen
  • Controle onderdelen installatie
  • Afleveren wettelijke attesten

Contact

U mag het belang van onderhoud van een verwarmingsketel niet onderschatten. Als erkend technicus voeren we elke onderhoudsstap nauwgezet uit. Naast uw gezondheid zal u er bij mogelijke brand ook bij gebaat zijn mits dekking van de verzekering. Bel voor een ketel onderhoud in regio Liedekerke.